Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του για την στελέχωση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του ιδρύματος με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΤΑ, στην υπ. Αριθ. 272/5 Δεκ. 2016 Συνεδρία του αφού έλαβε υπόψη το με ΑΠ 694/11.11.2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) απευθύνει: ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους που θα προταθούν από το ΔΣ του ΕΚΕΤΑ ως μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 16-12-2016