Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2017]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2017


<span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br> <b> Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2132/03.07.2017 </B> @ ΙΝΕΒ /ΕΚΕΤΑ<BR><span style="COLOR: #0767B3">22 Σεπτεμβρίου 2017</span>
Το ΙΝΕΒ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2132/03.07.2017, ακυρώνεται λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου.
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «InDeal: Innovative Technology for District Heating and Cooling» </strong> [362]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΒΟ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 362/17-08-2017, ακυρώνεται λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου.
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <strong>Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR - ESO.074000» </strong> [361]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΒΟ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 361/17-08-2017, ακυρώνεται λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου.
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Low, cost, carbon positive bioethanol, production with innovative Green Gloating Filters in multiple water bodies - LIFE 16 BIOMASS C+» </strong> [508Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Low, cost, carbon positive bioethanol, production with innovative Green Gloating Filters in multiple water bodies - LIFE 16 BIOMASS C+» </strong> [509Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR - ESO.700001» </strong> [360]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΕ «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration & Regenerative Fuel Cells for Mars Exploration» </strong> [506Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Αυγ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. » </strong> [507Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Αυγ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «BRISK II. Biofuels Research Infrastructure for Sharing Knowledge II» </strong> [501Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4312/12-07-2017, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσων αυτής.
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FuturePulse: Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-965] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FuturePulse: Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-964] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ESO.202001: ΕΣΩΤ. ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ (M.F.)-ΙΠΤΗΛ-2» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-963] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ESO.202001: ΕΣΩΤ. ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ (M.F.)-ΙΠΤΗΛ-2» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-962] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Z-Factor: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong> [359]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 11-08-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Finesol: Electronics Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder solder powders» </strong> [358]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 11-08-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «CloudLightning: SelfOrganising, Self-Managing Heterogeneous Cloud» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-957] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ

1 - 24 / 289