Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2017]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

2017


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Low, cost, carbon positive bioethanol, production with innovative Green Gloating Filters in multiple water bodies - LIFE 16 BIOMASS C+» </strong> [508Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Low, cost, carbon positive bioethanol, production with innovative Green Gloating Filters in multiple water bodies - LIFE 16 BIOMASS C+» </strong> [509Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PAR - ESO.700001» </strong> [360]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Αυγούστου 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΕ «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration & Regenerative Fuel Cells for Mars Exploration» </strong> [506Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Αυγ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. » </strong> [507Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Αυγ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «BRISK II. Biofuels Research Infrastructure for Sharing Knowledge II» </strong> [501Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4312/12-07-2017, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσων αυτής.
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FuturePulse: Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-965] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FuturePulse: Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-964] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ESO.202001: ΕΣΩΤ. ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ (M.F.)-ΙΠΤΗΛ-2» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-963] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ESO.202001: ΕΣΩΤ. ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤ. ΕΡΕΥΝΑΣ (M.F.)-ΙΠΤΗΛ-2» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-962] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 14-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Z-Factor: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong> [359]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 11-08-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Finesol: Electronics Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder solder powders» </strong> [358]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">28 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 11-08-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «CloudLightning: SelfOrganising, Self-Managing Heterogeneous Cloud» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-957] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «Satisfactory: A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing SATISfaction and working experience in smart FACTORY environments» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-955] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΕ «Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction - “COALBYPRO”» </strong> [502Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΕ «Methane recovery and harnessing for energy and chemical uses at coal mine sites» - “METHENERGY PLUS”» </strong> [504Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΕ «FLEXible operation of FB plants co-Firing LOw rank coal with renewable fuels compensating vRES - “Flex Flores”» </strong> [503Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «RECODE - Recycling carbon dioxide in the cement industry to produce added-value additives: a step towards a CO2 circular economy»» </strong> [505Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">25 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕE , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “TRANSPORT AND TOURISM FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND PERSONS WITH REDUCED MOBILITY” </strong> [27/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[24 Ιουλ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-08-2017
[EKETA / ΙMET]

1 - 24 / 283