Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000167
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor - MyCorridor"» @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
16 Ιουνίου 2017Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor - MyCorridor"» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Καλογήρου Κωνσταντίνος
τηλ: +30 2310498461
e-mail: kalogir@certh.gr