Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SatisFactory: A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing satisfaction and working experience in smart factory environments» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-953] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SatisFactory: A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing satisfaction and working experience in smart factory environments» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-952] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SMILE: SMart mobILity at the European land borders» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-950] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «ALADDIN - Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification Neutralization» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-951] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-08-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «BADGER: RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-949] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-07-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «MONICA: Management Of Networked IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-948] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-07-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «BRISK II. Biofuels Research Infrastructure for Sharing Knowledge II» </strong> [501Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕE , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-07-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «An analytics framework for integrated and personalized healthcare services in Europe - AEGLE» </strong></b> [INEB-17-22] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-07-2017
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOLERGON» </strong> [500Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-07-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «BeAware-700475: Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-947] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-07-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-946] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-07-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “REMEDIO- REgenerating mixed - use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions” </strong> [26/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[10 Ιουλ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-07-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «InDeal: Innovative Technology for District Heating and Cooling» </strong> [357]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-07-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «InDeal: Innovative Technology for District Heating and Cooling» </strong> [356]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-07-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Z-Factor: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong> [355]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">10 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-07-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «5G-MEDIA / - Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-945] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">07 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-07-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange - AEOLIX” </strong> [25/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[06 Ιουλ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 19-07-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «Data-Driven Bioeconomy – DataBio» </strong></b> [INEB-17-19] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">06 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 19-07-2017
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Ε «Data-Driven Bioeconomy – DataBio» </strong></b> [INEB-17-18] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">06 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 19-07-2017
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «Προσφερόμενες υπηρεσίες Μονάδας Αναλυτικών Υπηρεσιών» </strong> [499Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">05 Ιουλ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕE , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 18-07-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “TransAID - Transition Areas for Infrastructure-Assisted Driving” </strong> [24/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[05 Ιουλ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 18-07-2017
[EKETA / ΙMET]