Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br> <b> Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  με αρ. πρωτ. 2184/31.08.2017 </B> @ ΙΝΕΒ /ΕΚΕΤΑ<BR><span style="COLOR: #0767B3">23  Οκτωβρίου 2017</span>
Το ΙΝΕΒ/ ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.με αρ. πρωτ. 2184/31.08.2017, λόγω αλλαγών και άλλων παραμέτρων που πρέπει να πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή έκτακτου προσωπικού, για να καλυφθούν οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων έρευνας.
<b>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης  έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HEADS LAB SERVICES»</B> <BR>[2217]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Οκτ 2017</span>
Το ΙΝΕΒ/ ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 06-11-2017 και ώρα 13:00
EKETA / ΙΝΕΒ

1 - 24 / 33