Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητών & ΕΛΕ
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητών & ΕΛΕ


 

Το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ κατά την 139η Συνεδρίαση του (02.03.2011) υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Εναρμόνισης Κριτηρίων Αξιολόγησης και Εκλογής Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΕΚΕΤΑ και αποδέχθηκε τα προτεινόμενα κριτήρια που έθεσε η επιτροπή ως ένα ‘σύστημα αναφοράς’ για τις κρίσεις των Ερευνητών και των ΕΛΕ.

Τα παραπάνω κριτήρια δίνουν τη γενική εικόνα και το πλαίσιο αξιολόγησης των Ερευνητών / ΕΛΕ και είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά ανά Ινστιτούτo. Επίσης, τα κριτήρια βαρύτητας του κάθε κριτηρίου είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται ανά Ινστιτούτο, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο pdf