Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000096
για την Ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Οργάνωσης, Μετακίνησης και Εστίασης για το 1st End-user Workshop (Network Call) στα πλαίσια του έργου "KONFIDO - Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services"» @ ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ
09 Μαρτίου 2017Θεσσαλονίκη, 09 Μαρτίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 


«Υπηρεσίες Οργάνωσης, Μετακίνησης και Εστίασης για το 1st End-user Workshop (Network Call) στα πλαίσια του έργου "KONFIDO - Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services"» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00


Πληροφορίες

κ. Κοπάνη Φωτεινή
τηλ: +30 2310498272
fax:
e-mail: kopani@certh.gr