Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης


Δείτε το σχετικό αρχείο με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/οικ.26053/10-10-2016 (ΑΔΑ:7ΞΤΣ465ΦΘΕ-ΣΚΠ) έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης»

Για τυχόν διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.