Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000110/14-03-2017@ ΙΠΤΗΛ / EKETA
16 Μαρ 2017


Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με  αρ. πρωτ. 000110/14-03-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20/03/2017.

 

ακυρώνεται

 

για λόγους επανακαθορισμού των όρων και τεχνικών προδιαγραφών αυτής και θα επαναληφθεί. Όσες τυχόν προσφορές έχουν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η νέα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ.