Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000107
για την Ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης για τη διεξαγωγή ημερίδας στο πλαίσιο του έργου ADAS AND ME » @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
14 Μαρτίου 2017Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 


«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης για τη διεξαγωγή ημερίδας στο πλαίσιο του έργου ADAS AND ME » >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00


Πληροφορίες

κ. Νικολάου Στυλιανή
τηλ: +30 211-1069558
fax:
e-mail: snikol@certh.gr