Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Υποτροφιών
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Υποτροφιών


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1)  μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.423002: ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΒΤ 3» </strong></b> [INEB-17-21] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιουλίου 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-07-2017
EKETA / ΙNEB
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1)  Μεταπτυχιακή υποτροφία στα πλαίσια τoυ Ε Ε «Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture»  </b> [498Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Ιουν 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-06-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1)  Μεταπτυχιακή υποτροφία στα πλαίσια τoυ Ε Ε «Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture»  </b> [497Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Ιουν 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-06-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br /><strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Υποτροφία Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα πλαίσια των Ε Π «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration» & «Regenerative Fuel Cells for Mars Exploration»  </strong> [461Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4172/15-03-2017, ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των όρων αυτής και θα επαναληφθεί.
[EKETA / ΙΔΕΠ]
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Υποτροφία Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα πλαίσια τoυ Ε Ε «Future Lithium-ion technology– PAR.010615»  </b> [482Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαΐου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 30-05-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Υποτροφία Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα πλαίσια τoυ Ε Ε «CPERI-BASF»  </b> [475Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Μαΐου 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 17-05-2017
EKETA / ΙΔΕΠ