Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000154
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων εργαστηριακών πάγκων στο Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών (ΕΜΑΠ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ» @ ΚΔ / ΕΚΕΤΑ
15 Ιουνίου 2017Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια και εγκατάσταση νέων εργαστηριακών πάγκων στο Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών (ΕΜΑΠ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Παχατουρίδης Παναγιώτης
τηλ: +30 2310498135
e-mail: pahatour@certh.gr