Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000103
για την Ανάθεση της προμήθειας «Δοχεία άλεσης και αλεστικά μέσα» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
13 Μαρτίου 2017Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Δοχεία άλεσης και αλεστικά μέσα» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Καραγιαννάκης Γιώργος
τηλ: +30 2310 498198
fax:
e-mail: gkarag@cperi.certh.gr