Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000158
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Hardware Lab στο πλαίσιο του έργου SAFE STRIP» @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
29 Μαΐου 2017Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Hardware Lab στο πλαίσιο του έργου SAFE STRIP» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Γκραγκόπουλος Ιωάννης
τηλ:
e-mail: igragop@certh.gr