Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Θεματικού Περιεχομένου στο πλαίσιο επικείμενης πρόσκλησης, αναφορικά με τον τομέα: "Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη"


Άνοιξε η διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Θεματικού Περιεχομένου στο πλαίσιο επικείμενης πρόσκλησης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020»

αναφορικά με τον τομέα:

“Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη”

 

Επισημαίνεται ότι οι προτεραιότητες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων
  • Ύπαρξη αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού
  • Σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
  • Τεχνολογική αναβάθμιση του τομέα ή κλάδου
  • Εξαγωγικός χαρακτήρας

 

Τα κείμενα με την προτεραιοποίηση θεματικού περιεχομένου για την εν λόγω πρόσκληση θα τα βρείτε στην παρακάτω θέση στο διαδίκτυο:

 “Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Παρακαλούμε για σχόλια και προτάσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 Δρ. Αντώνιος Γυπάκης agypa[at]gsrt.gr

Επίσης πληροφορίες σχετικά με την Συνάντηση της ολομέλειας (πλατφόρμας) του τομέα η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2016, μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω θέση στο διαδίκτυο:

"1η Συνάντηση Ολομέλειας - Ιούλιος 2016"