Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000115
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ανοιγόμενου σωληνωτού φούρνου» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
17 Μαρτίου 2017Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια ανοιγόμενου σωληνωτού φούρνου» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Δρακάκη Κλεονίκη
τηλ: +30 2310498307
fax:
e-mail: niki@cperi.certh.gr