Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000031
για την Ανάθεση του έργου «Δράσεις δημοσιότητας και προβολής των έργων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
09 Ιανουαρίου 2017Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου: 


«Δράσεις δημοσιότητας και προβολής των έργων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00


Πληροφορίες

κ. Δήμου Αθηνά
τηλ: +30 211 1069551
fax:
e-mail: adimou@certh.gr