Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2017


<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΣΗ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 000247/19-09-2017</B> @ EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">03 Οκτωβρίου</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000247/19-09-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25/09/2017 ακυρώνεται λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα υλοποιούμενα έργα και των τεχνικών προδιαγραφών.
<strong>Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000247</strong> <br />για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Αερίων »  @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ<br/><span style='COLOR: #0767b3'>19 Σεπτεμβρίου 2017</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000247/19-09-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25/09/2017 ακυρώνεται λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα υλοποιούμενα έργα και των τεχνικών προδιαγραφών.

1 - 24 / 241