Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2017


<span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 145/12-05-2017</B> @ EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">19 Μαΐου 2017</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 145/12-05-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/05/2017 αναστέλλεται λόγω ανάγκης εκτέλεσης άλλων εργασιών που πρέπει να προηγηθούν.
<span style="COLOR: #B02E30">ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 000141/03-05-2017</B> @ EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Μαΐου 2017</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000141/03-05-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/05/2017 ματαιώνεται λόγω μη επίτευξης επαρκούς ανταγωνισμού

1 - 24 / 137