Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Διαγωνισμοί
Εκτύπωση σελίδας

Διαγωνισμοί


Το ΕΚΕΤΑ επιθυμώντας να συμβάλει στην καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία με του προμηθευτές του, έχει ως στόχο την άμεση ενημέρωση τους σε θέματα διαγωνισμών και προμηθειών.

Τα τεύχη των διακηρύξεων μπορούν να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας τον αντίστοιχο διαγωνισμό αφού συμπληρώθει η σχετική φόρμα επικοινωνίας

 

 

<span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ </span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS ΙΣΧΥΟΣ 60KVA»  με αρ. πρωτ. 000106/13-03-2017</B>@  ΙΠΤΗΛ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει διευκρινήσεις και παράταση προθεσμίας υποβολής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000106/13-03-2017
Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/03/2017 και ώρα 14:00.
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΚΥΡΩΣΗΣ</span><br> <B> Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών  με αρ. πρωτ. 000110/14-03-2017</B>@  ΙΠΤΗΛ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών με αρ. πρωτ. 000110/14-03-2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20/03/2017 ακυρώνεται για λόγους επανακαθορισμού των όρων και τεχνικών προδιαγραφών αυτής και θα επαναληφθεί.

1 - 24 / 41