Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
ΑρχικήΑΝΘΡΩΠΟΙΘέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «Calculating the Optimal Decisions for Balancing Energy, User Needs and Grid Operational Requirements through a Plug-n-Play Self-Optimizing System, (EQUILY)» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-879] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «Calculating the Optimal Decisions for Balancing Energy, User Needs and Grid Operational Requirements through a Plug-n-Play Self-Optimizing System, (EQUILY)» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-878] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">21 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «LEAP: Lean and agile practices linking engineering higher education to industry» </strong> [347]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «EMPLOY: Digital Skills for Employability and Social Inclusion» </strong> [346]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «EMPLOY: Digital Skills for Employability and Social Inclusion» </strong> [345]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «LEAP: Lean and agile practices linking engineering higher education to industry» </strong> [344]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «BRIDGES— Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions» </strong> [343]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 03-04-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις συνεργατών στα πλαίσια του έργου «Εσωτερικό Έργο Υποστήριξης Έρευνας PAR - ESO.700001» </strong> [342]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Μαρ 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-03-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «Z-Fact0r: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-873] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «ACTIVAGE: ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-874] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «Factory2Fit: Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-875] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «Factory2Fit: Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-876] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «Z-Fact0r: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-877] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «LIFE Green Link: Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience» </strong> [459Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">14 Μαρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕE , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FED4FIREplus: Federation for FIRE Plus» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-871] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">07 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «BADGER: RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-870] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">07 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «BADGER: RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-869] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">07 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «Development of a Process Simulator for an Industrial Slurry Catalytic High Density Polyethylene (HDPE) Plant Comprising a Series of Stirred Tank Reactors » </strong> [457Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">06 Μαρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 20-03-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “Optitruck-optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck” </strong> [05/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[03 Μαρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 16-03-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «inteGRIDy: integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-867] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Μαρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 15-03-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ

1 - 24 / 27