Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
ΑρχικήΑΝΘΡΩΠΟΙΘέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-842] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-02-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Solar Simulator» </strong> [441Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Ιαν 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος έργου , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-01-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002.-ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΤΕΒΕΤΠΑ3» </strong></b> [INEB-17-2] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Ιαν 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 30-01-2017
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «SARAFun: Smart Assembly Robots with Advanced Functionalities» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-841] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well — ACTIVAGE” </strong> [01/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[18 Ιαν 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-01-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «TOOP: The Once Only Principle Project» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-840] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 30-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «LEAP: Lean and agile practices linking engineering higher education to industry» </strong> [338]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 31-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «Z-Factor: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong> [337]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «MONICA: Management Of Networked IoT Wearables - Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-839] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «Z-Factor: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong> [336]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «Finesol: Electronics Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder solder powders» </strong> [335]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «InDeal: Innovative Technology for District Heating and Cooling» </strong> [334]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «InDeal: Innovative Technology for District Heating and Cooling» </strong> [333]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «Z-Factor: Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» </strong> [332]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μια (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Ε «Finesol: Electronics Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder solder powders» </strong> [331]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ<BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Ιαν 2017</span>
Το ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-01-2017
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «GreenSoul: Eco-aware Persuasive Networked Data Devices for User Engagement in Energy Efficiency» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-838] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">9 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 23-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «GreenSoul: Eco-aware Persuasive Networked Data Devices for User Engagement in Energy Efficiency» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-837] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">9 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 23-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «enCOMPASS: Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-836] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">9 Ιαν 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 23-01-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ

1 - 24 / 29