Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
ΑρχικήΑΝΘΡΩΠΟΙΘέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (4) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance, (ROBORDER)» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-899] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του ΕΠ «BeAware/700475: Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-898] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-05-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του ΕΠ «ROBORDER/740593: autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-897] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του ΕΠ «ROBORDER/740593: autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-896] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «ROBORDER/740593: autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-895] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 02-05-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (3) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance, (ROBORDER)» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-894] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “STUDY TOWARDS A SINGLE AND INNOVATIVE EUROPEAN TRANSPORT SYSTEM” </strong> [14/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[13 Απρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
[EKETA / ΙMET]
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive - SAFE STRIP” </strong> [13/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[13 Απρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «Reliable Bio-based Refinery Intermediates» </strong> [474Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «ROLINCAP: “Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture» </strong> [473Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Απρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things - AUTOPILOT” </strong> [12/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[13 Απρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
[EKETA / ΙMET]
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation – ADASANDME” </strong> [11/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[13 Απρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 26-04-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «Development of a Process Simulator for an Industrial Slurry Catalytic High Density Polyethylene (HDPE) Plant Comprising a Series of Stirred Tank Reactors» </strong> [471Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Απρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-04-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕΠ «Development of a Process Simulator for an Industrial Slurry Catalytic High Density Polyethylene (HDPE) Plant Comprising a Series of Stirred Tank Reactors» </strong> [469Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Απρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-04-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «ASGARD: Analysis System for Gathered Raw Data» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-893] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του ΕE «Repsol YPF S.A» </strong> [468Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">12 Απρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος ΕE , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-04-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «i-Prognosis: Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS» </strong></b> [ΙΠΤΗΛ-892] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">11 Απρ 2017</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 24-04-2017
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “Optitruck-optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck” </strong> [10/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[11 Απρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 25-04-2017
[EKETA / ΙMET]