Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Υποτροφιών Επιμόρφωσης  Εξειδίκευσης
Εκτύπωση σελίδας
ΑρχικήΑΝΘΡΩΠΟΙΘέσεις Εργασίας

Θέσεις Υποτροφιών Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης


<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services - KONFIDO» </strong></b> [INEB-17-11] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">17 Μαρ 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 30-03-2017
EKETA / ΙNEB
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Υποτροφία Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα πλαίσια των Ε Π «High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration» & «Regenerative Fuel Cells for Mars Exploration»  </b> [461Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 13-04-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) Υποτροφία Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα πλαίσια του Ε Π «SATISFACTORY»  </b> [460Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">15 Μαρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 28-03-2017
EKETA / ΙΔΕΠ
<span style="COLOR: #B02E30">ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ</span><br /><span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “E-ferry: Prototype and full-scale demonstration of next-generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles” </strong> [07/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[14 Μαρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017
[EKETA / ΙMET]
<span style="text-align: justify;"> <strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στο Πλαίσιο του Έργου “AUTOmated driving Progressed by Internet of Things - AUTOPILOT” </strong> [06/2017] </span> <br /> @ ΕΚΕΤΑ / IMET <BR /><span style="COLOR: #0767B3 "text-align: justify;">[13 Μαρ 2017]</span>
Το ΙMET / EKETA στα πλαίσια των παρόντων Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017
[EKETA / ΙMET]
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «P63-A novel player underlying clinical aggressiveness in chronic lymphocytic leukemia regulated by B cell receptor signaling and linked to NF-κB activation» </strong></b> [INEB-17-10] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Μαρ 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002: ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΤΕΒΕΤΠΑ3» </strong></b> [INEB-17-9] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Μαρ 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «ESO.443002: ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΤΕΒΕΤΠΑ3» </strong></b> [INEB-17-8] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Μαρ 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
EKETA / ΙNEB
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Ε Ε «P63-A novel player underlying clinical aggressiveness in chronic lymphocytic leukemia regulated by B cell receptor signaling and linked to NF-κB activation» </strong></b> [INEB-17-7] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">13 Μαρ 2017</span>
Το ΙNEB / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 27-03-2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
EKETA / ΙNEB
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας , στα πλαίσια του Ε Π «CoPro-Improved energy and resource efficiency by better coordination of production in the process industries»  </b> [455Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">02 Μαρ 2017</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 15-03-2017
EKETA / ΙΔΕΠ